Lysmaster

Teleskopmaster:

Transpotable teleskopmaster i flere varianter.
5, 6 eller 10 meters master med traver.